Politica de anulare și retur

1. Definiţii pentru scopul Politicii de anulare şi retur

Beneficiar: orice persoană înregistrată pe platforma https://gecgroup.ro/index.php?p=courses prin nume de utilizator (email) şi parolă, care a achiziţionat servicii educaţionale sub formă de pachete de sesiuni de curs.

Furnizor: Romania Survey GEC S.R.L, persoană juridică înregistrată cu nr. J21/375/2019 la Registrul Comerţului, având cod unic de înregistrare fiscală 41057560.

2. Politica de anulare şi retur

Furnizorul are următoarea Politică de anulare pentru serviciile achiziţionate de utilizatori sub forma de pachete de sesiuni de curs:

Beneficiarul poate opta pentru anularea unei achiziţii sub formă de pachet de sesiuni de curs prin formularea unei cereri de anulare în termen de maxim 30 de zile de la data achiziţionării pachetului de sesiuni de curs.

Cererea de anulare se face prin email la adresa cursuri@gecgroup.ro, prin care se poate solicita returul banilor pentru sesiunile de curs incluse în pachetele (serviciile) plătite şi neaccesate. O sesiune de curs se consideră neaccesată dacă nu a fost accesată sesiunea LIVE, materialele sau înregistrarea video asociată sesiunii de curs.

În urma cererii de anulare a achiziţionării unui pachet de sesiuni de curs se vor considera acceptate pentru retur sesiunile de curs neaccesate conform criteriilor de mai sus.

Verificarea accesării de către Beneficiar a sesiunile de curs LIVE, a materialelor sau a înregistrării video asociate unei sesiuni de curs se face pe baza logurilor din platforma https://gecgroup.ro/index.php?p=courses.

Valoarea acceptată de Furnizor pentru retur este valoarea platită de Beneficiar pentru pachetul de sesiuni de curs, proporţională cu numărul sesiunilor de curs acceptate pentru retur.

În vederea returnării banilor, se vor solicita de către Furnizor datele necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informaţii). În cazul în care Beneficiarul nu furnizează datele solicitate, Furnizorul se va găsi în imposibilitatea de a returna banii.

Termenul de răspuns al Furnizorului la cererea de anulare este de 10 zile de la trimiterea cererii de către Beneficiar pe adresa de email cursuri@gecgroup.ro, cerere prin care s-au furnizat toate datele necesare: utilizatorul platformei https://gecgroup.ro/index.php?p=courses care a achiziţionat pachetul de cursuri, pachetul achiziţionat, data achiziţionării.

Răspunsul Furnizorului va include: acceptarea sau refuzarea returului, suma acceptată pentru retur conform criteriilor privind sesiunile de curs neaccesate, motivul refuzării returului dacă e cazul, solicitarea datelor Beneficiarului pentru virarea sumei acceptate pentru retur (cont IBAN, bancă, titular cont).

Termenul de returnare a valorii acceptate pentru retur este de 30 zile lucrătoare de la data răspunsului Furnizorului sau de la data primirii datelor beneficiarului pentru virarea sumei acceptate pentru retur (se consideră termenul maxim conform celor două date).

Opţiunea de anulare invocată pentru sesiunile de curs achiziţionate şi neaccesate implică anularea accesului utilizatorului la sesiunile de curs pentru care s-a invocat returnarea banilor şi care sunt neaccesate, din momentul în care a fost acceptat returul de către Furnizor.

Politica de anulare şi retur pentru serviciile achiziţionate de utilizatori sub forma de ABONAMENT LUNAR

Puteți anula abonamentul în orice moment și veți continua să aveți acces la serviciile Platformei până la sfârșitul perioadei de facturare.

Plățile nu sunt rambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioadele în care nu ați folosit Platforma sau pentru nefolosirea conținutului Platformei.

Pentru a anula un abonament, accesați pagina „Profil” și urmați instrucțiunile de anulare.

Dacă anulați abonamentul, serviciile vor fi suspendate automat la sfârșitul perioadei dvs. actuale de facturare.